Monthly Archives: balandžio 2015

Komentaras DELFI straipsniui “Ką turime daryti, kad baisiausia vadinama karta nesužlugdytų Lietuvos?“

e1aeb5f2f9085d74ffb90ca066d642b5

Nuoroda į straipsnį: http://www.delfi.lt/news/daily/education/ka-turime-daryti-kad-baisiausia-vadinama-karta-nesuzlugdytu-lietuvos.d?id=67694248

Mano komentaras:

Visų pirma reikia suprasti, kad vaikai yra mūsų vertybių, elgesio atspindys – “Nebijokit, kad vaikai jūsų neklauso, bijokit kad jie jus stebi“. Todėl, visų pirma turime pradėti nuo savęs.
Norint išspręsti problemą, visų pirma, reikia ją suprasti, įvardinti jos esmę (Teisinga diagnozė – pusė gydymo).
Šiuo metu gyvename ypatingu periodu, kai pasaulis tampa globalus, integralus, kai mūsų 7 milijardai ir visos mūsų veiklos integruojasi globaliu mastu. Šiuo metu nei viena valstybė, nei viena organizacja, nei viena veikla, etc. negali normaliai funkcionuoti uždarai.
Paradokas yra tas, kad išorinėms žmogaus veikloms integruojantis, mūsų vidinis pasaulis juda priešinga linkme – tampame vis labiau egocentriški, vis mums sunkiau megzti ir palaikyti ryšius su kitais, bendrauti. Tą patį matome ir vaikuose.
Šis skirtumas tarp laikmečio diktuojamo integralumo, ir mūsų vidinio neintegralumo, pažeidžia reikalingą sistemos pusiausvyrą, o tai lemia krizę visose mūsų gyvenimo veiklose ir srityse, taip pat ir vaikų ugdyme bei švietime.
Todėl problemas gali padėti išspręsti tik integralus visuomenės ugdymas. Integraliai ugdyti reiškia mokyti žmones, tiek suaugusius tiek vaikus, harmoningo tarpusavio bendravimo, taikant tam skirtas metodikas, mokyti pajausti vienas kitą, kaip neatskiriamą dalelę savęs, pajusti save esanti vienoje bendroje integralioje sistemoje, kurioje visi priklauso nuo visų ir yra vienodai svarbūs.

Vincas Andriušis

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized