Monthly Archives: spalio 2015

Pozityvus ir konstruktyvus mąstymas

15

„Facebook“ dėmesį patraukė draugo įkelti Ryuho Okawa žodžiai: „Norėdami sukurti šviesią ateitį, visų pirma turite apsispręsti, kokios pozicijos laikysitės. Jeigu mąstysite pozityviai ir konstruktyviai, tai ir viskas aplinkui jus pajudės teigiama kryptimi.“ (Ryuho Okawa „Tikėjimas ateitimi“)

Tai tiesa – jeigu norime pasiekti šviesią ateitį, atskleisti visišką pilnatvę, turime apsispręsti, kokios pozicijos laikysimės. Tik ką reiškia „mąstyti ir galvoti pozityviai ir konstruktyviai“? Ką reiškia „pozityvi pozicija“? Kieno atžvilgiu ji turi būti pozityvi?

Visos mūsų gyvenimo problemos kyla dėl to, kad klaidingai manome, jog imdami sau galime prisipildyti, pasiekti gyvenimo pilnatvę. Tačiau matome, kaip pasakoje apie žveją, kad mūsų viduje esanti moteris – noras gauti – vėl lieka prie suskilusios geldos. Jeigu mūsų rūpestis bus nukreiptas į save, niekada nepasieksime pilnatvės, nes mūsų asmeninai norai nyksta kartu su patiriamu malonumu.

Malonumą, gyvenimo teikiamą pilnatvę, galima patirti tik išmokus rūpintis kitų pilnatve, kai malonumo šaltinis yra kituose esanti pilnatvė, kitų juntamas džiaugsmas – gyvenimo šviesa. Esant tokiai nuostatai išorinę erdvę per mane pildantis malonumas negesina manyje esančio noro tai jausti, atvirkščiai – jį augina, nes mano veiksmas atitinka paties malonumo šaltinio veiksmą. Vadinasi, noras jausti malonumą ir juntamo malonumo kokybė išorinėje erdvėje, kurioje esu aš, auga kartu, vienas kito neanuliuodami, kaip du vienas kitą išreiškiantys, progresuojantys jėgos vektoriai.

Tai yra pozityvus ir konstruktyvus mąstymas, vedantis į šviesią ateitį, kurioje esame visada, bet nejuntame dėl noro ją gauti sau. Kodėl jis konstruktyvus? Nes atskleidžia visą realybės mozaiką – konstrukciją ir  mūsų ryšius joje.

Vincas Andriušis

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized