Monthly Archives: vasario 2017

Hitlerio knyga „Main kampf“ tapo bestseleriu

showimage

Naujai išleista Hitlerio knyga „Main kampf“ muša visus rekordus. Pradžioje buvo planuota išleisti keturis tūkstančius egzempliorių, tačiau greitai buvo parduota 85 tūkstančiai, ir jau planuojamas šeštasis šios knygos tiražas. Leidyklos direktorius pasakė: „Šito mes nesitikėjome!”

Ar tikrai direktoriui tai buvo netikėta, galima tik abejoti. Juk vien tai, kad knyga ilgą laiką buvo uždrausta, ir nebuvo leidžiama nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, daro jai didžiulę reklamą, ir galima tikėtis  kad bus dar parduoti milijonai šios knygos egzempliorių visame pasaulyje.

Be to, knyga išleista visuotinos krizės metu, kai pasaulis vėl žengia į nacionalizmo, šovinizmo, antisemitizmo, bei visokių kitų „-izmų“  kilpą. Tokiu metu žmonėms reikalinga revoliucinė idėja, kuri žadėtų problemos sprendimą.

Žinoma, tai neapykanta pagrįsta idėja, nes kitos, kuria galima būtų vesti mases pirmyn, ypatingai per krizės laikotarpius, žmonija neturėjo ir iki šiol neturi. Mūsų prigimtinis egoizmas kitos kalbos nesupranta – tik kovą, neapykantą ir priešo sunaikinimą. Be priešo neįmanoma. Per visą žmonijos istoriją mes stebime egoistinio prado raidos svyravimus.

Šitie didėjančios amplitudės svyravimai nesustos tol, kol žmonija nesuvoks, kad tolimesnė nežabojama egoistinės programos raida pražūtinga visiems ir veda prie trečio ir ketvirto pasaulinių karų, kurių naikinamoji galia, skausmo ir kančių stipris neturi istorinio precedento.

Egoizmo raida reikalinga tik tam, kad žmonija anksčiau ar vėliau, pasiekusi didesnę ar mažesnę jo keliamo skausmo ribą, suvoktų gamtos sumanymą – sąmoningai išeiti iš egoistinės programos valdžios, pakylant į jai atvirkštinės programos lygmenį, kur egoistinės valdžios principą „skaldyk ir valdyk“, keičia principas „vienyk ir mylėk“, arba kitaip – „pamilk savo artimą kaip save patį“.  Tada visi turėsime vieną bendrą vidinį priešą – mus valdantį ir skaldantį egoizmą.

Vincas Andriušis

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.3.)

693654

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d.

Tarptautinių konfliktų augimas. Kol kas konfliktai turėjo lokalinį charakterį, tačiau jie greitai gali tapti globalūs. Vienas iš pavojų yra nesustabdoma Azijos ir Afrikos šalių migracija, kuri gali sužadinti naujo fašizmo erą visame pasaulyje.

Vincas Andriušis

Bus daugiau

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.2.)

bezhency_32-300x195

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d.

Nepažabojama emigracija iš arabų ir Afrikos šalių į Europą. „950 milijonų afrikiečių ir arabų galutinai palaidos Europą iki XXI amžiaus vidurio“, – taip prognozuoja garsus vokiečių sociologas Gunaras Gunnar Heinsohn. Jo skaičiavimais, iki 2050 metų Europą užplūs 950 milijonų arabų ir afrikiečių. Į paskutinę emigracijos į Europą bangą šis mokslininkas siūlo žiūrėti kaip į „karo demografiją“.

Vincas Andriušis

Bus daugiau

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Krizės faktai (3.1.)

871eb2e37c8cb26e23ab57a6ebea8908

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d.

 • Audringas demografinis augimas ir emigracijos grėsmė. Maždaug prieš 5 tūkstančius metų Žemėje gyveno apie 30 milijonų žmonių, 1500 metais gyventojų skaičius jau buvo išaugęs iki 450 milijonų, o 1900 metais pasiekė 1,65 milijardo žmonių. XX amžiuje įvyko tikras demografinis sprogimas: 1996 metais žmonių skaičius pasaulyje pasiekė 7 milijardus. Netgi sumažėjus augimo tempams, iki šio amžiaus vidurio Žemėje gyvens 9–10 milijardų žmonių. Mokslininkai mano, kad nuo žmonių migracijos gresia bado, epidemijų, kruvinų konfliktų pavojus. Kol kas augimas, nors ir netolygiai, tęsiasi: išsivysčiusiose šalyse gimstamumas staigiai sumažėjo, ir populiacija sensta, o besivystančiose šalyse, atvirkščiai, gimstamumo lygis kyla.

Vincas Andriušis

Bus daugiau

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Visuotinė krizė (2.5.)

4_1330360424_640x640%d1%82

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d.

Viename iš paskutiniųjų savo interviu garsus psichoanalitikas Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung) yra pasakęs: „Mums labiau reikalinga psichologija, žmogaus prigimties supratimas, nes vienintelis esantis pavojus – tai pats žmogus. Jis – didysis pavojus. Mes, kad ir kaip būtų gaila, šito nesuvokiame. Nieko nežinome apie žmogų, žinome apie jį niekingai mažai. Žmogaus psichika turi būti studijuojama todėl, kad mes – viso įmanomo gresiančio blogio šaltinis.“

Todėl pasaulio visuomenės visų pirma turi vienytis per švietimo sistemą naujai mąstančio pasaulio piliečio labui, bendram integralaus pasaulio žmogaus švietimo ir ugdymo modelio ieškojimui ir kūrimui. Susivienijusi pasaulio švietimo sistema turi telkti pastangas žmogaus psichologijos, jo vidinio pasaulio, žmonių tarpusavio ryšio psichologijos tyrimams, rasti būdus suprantamai ir efektyviai tokių tyrimų rezultatus ir išvadas perteikti plačiajai visuomenei. Tai padėtų keisti  individualistinį žmonių požiūrį į pasaulį, savo aplinką ir aplinkinius, ruoštų dirvą žmonių vienijimo, arba integralaus ugdymo metodikos taikymui visoje visuomenėje.

Jeigu pripažinsime, kad visos krizės kyla dėl žmogaus elgesio, kurį lemia jo pasaulio, savo vietos ir paskirties jame suvokimas, požiūris į save, visuomenę, savo santykį su kitais žmonėmis, gyvenimo vertybes ir tikslus, ir kad visa tai lemia švietimo sistema bei žmogaus ugdymas nuo pat mažens, tai krizių, tiesiogiai susijusių su švietimo sistemos krize visame pasaulyje sąrašas bus ilgas:

 • Audringas demografinis augimas ir emigracijos grėsmė.
 • Nepažabojama emigracija iš arabų ir Afrikos šalių į Europą.
 • Tarptautinių konfliktų augimas.
 • Atominio ginklo ir kitų masinio naikinimo ginklų paplitimas.
 • Tarptautinis terorizmas.
 • Pasaulinės ekonomikos nestabilumas.
 • Ekonomikos kriminalizacija.
 • Netolygi ekonominė raida.
 • Produktų trūkumas.
 • Valstybių krizė.
 • Narkomanijos, nusikalstamumo augimas.
 • Savižudybių gausėjimas.
 • Sveikatos sistemos krizė.
 • Depresijos plitimas.
 • Globali ekologinė krizė.
 • Švietimo sistemos krizė.

Vincas Andriušis

Bus daugiau

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Integralus visuomenės švietimas ir ugdymas. Visuotinė krizė (2.4.)

4_1330360424_640x640%d1%82

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio 23 d.

„Tikrasis mums šiandien mestas iššūkis – klausimas, kaip pakeisti mūsų mąstymo būdą, o ne tik mūsų sistemas, institutus ir mechanizmus. Mums reikalinga vaizduotė, kad suprastume tiek didžiulę perspektyvą, tiek ir to tarpusavyje susijusio pasaulio, kurį sukūrėme, sudėtingumą. <…> Ateitis priklauso dar didesnei globalizacijai, dar stipresnei tautų ir kultūrų tarpusavio sąveikai bei bendradarbiavimui, dar geresniam tarpusavio atsakomybių ir interesų pasiskirstymui. Ko mums šiandien reikia – tai vienybės, pagrįstos mūsų globaliais skirtumais.“ [1]

Vis dėlto tai neatsitiks savaime. Kas gali mus priversti vienytis? Arba bendra nelaimė, arba bendras rūpestis kita karta, savo vaikais, kad jie nepatektų į dar blogesnę situaciją negu mes. Tam turime bendromis jėgomis sukurti ugdymo metodą mūsų vaikams, kuris atitiktų naujų pasaulio realijų keliamus reikalavimus. Tačiau tai negali būti vien teorinis metodas, kurį primestume vaikams, o patys liktume kokie buvę. Todėl turime pradėti nuo savęs, pradėti keistis dėl savo vaikų, rasti ir ištobulinti tarpusavyje pozityvių tarpusavio sąveikų metodą ir tada jau jį taikyti vaikams, patys jį naudodami ir žinodami, kaip jis veikia. Jeigu mes šito nepadarysime, tai kita karta bus dar blogesnė už šią, kaip tai vyko iki šiol.

Taip pat nepasieksime gerų rezultatų sprendimo ieškodami vieni, bandydami keisti švietimo sistemą tik savo šalyje. Kadangi, kaip rodo pavyzdžiai, mes jau gyvename globaliame pasaulyje, kuriame kiekviena krizė, kiekviena problema atsiliepia visai pasaulio visuomenei. Čia veikia vadinamasis „drugelio efektas“ – mažas pasikeitimas bet kuriame pasaulio taške padaro žymiai didesnius pasikeitimus kitoje vietoje ir kitu metu. Todėl ir švietimo sistemoje sprendimas turi būti ieškomas bendras ir visuotinis, bendradarbiaujant su visomis pasaulio šalimis, visų pasaulio šalių švietimo sistemomis. Netgi jeigu rastume tobulą švietimo sistemos modelį savo visuomenėje ir imtume jį taikyti, tai per filmus, internetą, žmonių judėjimą po pasaulį gautume tokią įtaką savo visuomenės mąstymui ir pasaulėžiūrai, kad visos mūsų pastangos nueitų perniek. Juk šiuolaikiniame globaliame pasaulyje nebeįmanoma atsiriboti, kaip Šiaurės Korėjai, nuo viso pasaulio ir jo daromų įtakų, o ir Šiaurės Korėja globalaus pasaulio spaudimo nebeatlaikys.

Mes turime pradėti keisti savo požiūrį į gamtą kaip į vientisą sistemą, kurios dalimi esame, ir savo santykiais atitikti jos harmonijos dėsnius, keisti mūsų santykių psichologiją, egoistinį, individualistinį požiūrį į aplinką keisti į atvirkštinį – integralų, altruistinį. Bet tai galima padaryti tik pažinus save, savo psichologiją, savo vietą ir paskirtį visuomenėje bei pasaulio sistemoje.

[1] – Laitman M., Kozlov A., Uljanov A., Kalčenko K., Ždanko S. Instrukcija po vyžyvaniju v novom mire: počemu vzaimnaja otvetstvennost spasiot nas ot globalnovo krizisa – М.: NF «Institut perspektivnyx isledovanij», 2012. – 200 psl.

Vincas Andriušis

Bus daugiau

http://www.mintis.info/

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized

Ar fizika gali įrodyti Dievo egzistavimą?

4810975_900-690x473

Mitijo  Kaku – garsus fizikas teoretikas, futuristas ir bestselerių autorius,  stygų teorijos pagrindu sukūrė teoriją, kuri įrodo Dievo  egzistavimą. Stygų teorija teigia, kad matoma elementarių dalelių įvairovė – iš tikro yra virpesių būsenos.

Dr. Kaku neabejoja protingo Visatos dizaino faktu, kas labai erzina mokslo visuomenę  – juk jis yra vienas iš garsiausių ir gerbiamų pasaulio fizikų, stygų lauko teorijos bendraautorius. „Aš priėjau išvadą, kad visus mus šiame pasaulyje valdo Aukščiausio proto sukurti dėsniai ir taisyklės“ – pareiškė jis.

Dr. Kaku yra vienas iš „Visko teorijos“, kurią dar pradėjo didysis fizikas A. Einšteinas, kūrimo tęsėju. „Visko teorija“ turi suvienyti keturias fundamentalias Visatos jėgas, pasireiškiančias gravitacinėje, elektromagnetinėje, stipriojoje ir silpnojoje sąveikose. Kaku  požiūriu fizikos esminis tikslas – „rasti lygti, kuri leistų suvienyti visas Visatos jėgas ir pažinti Dievo protą“. Norą rasti tokią formulę gyvenimo pabaigoje buvo pareiškęs ir Einšteinas.

Ontologijos ir pažinimo teorijos profesoriaus, Ph.Dr. Michelio Laitmano teigimu tokia formulė jau seniai surasta ir detaliai aprašyta Biblijoje,  tačiau kurios perskaityti neįmanoma nepasitelkus kabalistų komentarų. Kabalistai, kaip ir mūsų pasaulio mokslininkai remiasi tik metodiniais empirinių tyrimų rezultatais, tačiau tyrimams naudoja ne išorinius prietaisus, o vidinius, ir gautus tyrimo duomenis, rezultatus tiksliai aprašo savo knygose. Fundamentalus kabalistinis  komentaras penkiaknygei yra knyga „Zohar“.

Parengė Vincas Andriušis

Parašykite komentarą

Filed under Uncategorized